Прилагодени кутии и торби, место „Сè-во-едно“ и поддршка од експерти за пакување.
Кое е времето на водењето на примерокот?

Кое е времето на водењето на примерокот?

Ако бродот постоечки примероци, околу 3-5 работни дена да се организираат, а потоа околу 7-10 работни дена да ги достави. Ако прилагодиме примерок со вашиот дизајн, околу 9-15 работни дена за производство, а потоа околу 7-10 работни дена за да ги доставиме.

Ако бродот постоечки примероци, околу 3-5 работни дена да се организираат, а потоа околу 7-10 работни дена да ги достави. Ако прилагодиме примерок со вашиот дизајн, околу 9-15 работни дена за производство, а потоа околу 7-10 работни дена за да ги доставиме.